Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội ngày 09/01/2022.


Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội ngày 09/01/2022.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo