Bất ngờ: Bỏ qua thông lệ ngoại giao, ĐTC lên án Putin với những lời mạnh mẽ nhất. Ukraine ngày 27/2


Bất ngờ: Bỏ qua thông lệ ngoại giao, ĐTC lên án Putin với những lời mạnh mẽ nhất. Ukraine ngày 27/2

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo