CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 166 - CN 20.2.2022, Tin Mừng Lc 6, 27-38, "Hãy cho..." - Lm. QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 166 - CN 20.2.2022, Tin Mừng Lc 6, 27-38, "Hãy cho..." - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo