Hi vọng Việt Nam có tân Hồng Y trong năm nay. Hồng Y Đoàn sau sự qua đi của ĐHY Luigi De Magistris


Hi vọng Việt Nam có tân Hồng Y trong năm nay. Hồng Y Đoàn sau sự qua đi của ĐHY Luigi De Magistris

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo