Kinh Truyền Tin (27/2): Hãy nói những lời hiền lành bác ái để không huỷ hoại người khác


Kinh Truyền Tin (27/2): Hãy nói những lời hiền lành bác ái để không huỷ hoại người khác

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo