Thánh Lễ Minh Niên Nhâm Dần 2022 tại Linh Địa La Vang do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế


Thánh Lễ Minh Niên Nhâm Dần 2022 tại Linh Địa La Vang Thánh Lễ do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế vào lúc 08g00 ngày 04.02.2022 (Mồng Bốn Tết) tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo