🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 9-2-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


Thánh lễ trực tuyến ngày 9-2-2022 vào lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: thứ Tư tuần 5 mùa Thường niên, do Lm. Đaminh Nguyễn Văn Minh chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo