Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 13.02.2022 | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.


Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 13.02.2022 | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo