Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay | Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 07.02.2022


Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay | Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 07.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên
Vào lúc 05h00 ngày 07.02.2022.
Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

 ++++++++++

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo