Thánh Lễ Trực Tuyến | Thánh Lễ Mùng Ba Tết - Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm | Ngày 03.02.2022


Thánh Lễ Trực Tuyến – Thánh Lễ Mùng Ba Tết - Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm
Vào lúc 05h00 ngày 03.02.2022.
Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo