Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ tại nhà thờ Chính toà Hà Nội chiều Chúa nhật VI Thường niên C ngày 13/2/2022.


Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ tại nhà thờ Chính toà Hà Nội chiều Chúa nhật VI Thường niên C ngày 13/2/2022.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo