Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng | Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chào bà con giáo phận và thông báo ngày nhân Giáo phận Hải Phòng

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng


+++Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chào bà con giáo phận và thông báo ngày nhân Giáo phận Hải Phòng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo