CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 167 - LỄ TRO - Lm. Denis MacBride, DCCT - Dịch: Lm. NGUYỄN MINH ĐỨC, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 167 - LỄ TRO - Lm. Denis MacBride, DCCT - Dịch: Lm. NGUYỄN MINH ĐỨC, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo