🔴 Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Vinh Sơn, lúc 17g00, 31/3/2022


🔴 Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Vinh Sơn, lúc 17g00, 31/3/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo