THÁNH LỄ THỨ BẢY, Tuần I Mùa Chay, năm C | 5h00'Sáng 12/03 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


THÁNH LỄ THỨ BẢY, Tuần I Mùa Chay, năm C | 5h00'Sáng 12/03 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo