🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | THỨ TƯ LỄ TRO | NGÀY 2-3-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN| Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự


🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | THỨ TƯ LỄ TRO | NGÀY 2-3-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN| Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo