🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Lễ trọng kính THÁNH GIUSE, bạn trăm năm ĐỨC MARIA | 5h (sáng) ngày 19.03.2022 | GP. Nha Trang


🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Lễ trọng kính THÁNH GIUSE, bạn trăm năm ĐỨC MARIA | 5h (sáng) ngày 19.03.2022 | GP. Nha Trang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo