Tĩnh tâm mùa Chay 2022 - Chủ đề "Hòa Giải" - Ngày 2 | Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân


Tĩnh tâm mùa Chay 2022
Chủ đề "Hòa Giải" - Ngày 1
Bài giản của Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân tại nhà thờ Gia Định - Hạt Gia Định - TGP Sài GònĐăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo