Tĩnh tâm mùa chay 2022 - "Kitô Hữu Với Đời Sống Phục Vụ"- Lm.Anphongso Trần Ngọc Hướng (Gx. Công Lý)


Tĩnh tâm mùa chay 2022 - "Kitô Hữu Với Đời Sống Phục Vụ"- Lm.Anphongso Trần Ngọc Hướng (Gx. Công Lý)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo