[TRỰC TIẾP] Hội thảo tiền công nghị về thừa tác viên và người lãnh các bí tích - 8h00 ngày 12/3/2022


Hội thảo tiền công nghị về thừa tác viên và người lãnh các bí tích được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm hành hương Bằng Sở lúc 8h00 sáng thứ Bảy ngày 12/3/2022.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo