✝ Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 08h00 ngày 16.03.2022 tại Đền Công chính


✝ Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 08h00 ngày 16.03.2022 tại Đền Công chính

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo