Trực tiếp: Thánh Lễ Bế Mạc Năm Toàn Xá và Thánh Hiến Tiên Khấn tại Đan viện Cát Minh Huế


Trực tiếp: Thánh Lễ Bế Mạc Năm Toàn Xá và Thánh Hiến Tiên Khấn tại Đan viện Cát Minh Huế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo