🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Tạ Ơn do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự tại TTMV GP 10g00, 28/3/2022


🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Tạ Ơn do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự tại TTMV GP 10g00, 28/3/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo