🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Tư Lễ tro - GIỮ CHAY & KIÊNG THỊT | 5h (sáng) ngày 02.03.2022 (Giáo phận pha Nha Trang)


🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Tư Lễ tro - GIỮ CHAY & KIÊNG THỊT | 5h (sáng) ngày 02.03.2022 (Giáo phận pha Nha Trang)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo