TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ - GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2022 | DO ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN CHỦ SỰ


THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ - GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2022
CỬ HÀNH TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA - GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
DO ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN CHỦ SỰ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo