Đức TGM. Giuse Nguyễn Năng giảng lễ khấn trọng Đan viện Cát Minh Bình Triệu 2022.


Đức TGM. Giuse Nguyễn Năng giảng lễ khấn trọng Đan viện Cát Minh Bình Triệu 2022.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo