Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Tro tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội lúc 10h00, ngày 02/03/2022.


Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Tro tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội lúc 10h00, ngày 02/03/2022.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo