Bài 81: Ý nghĩa biểu tượng "trở về" cho Mùa Chay Thánh (6) - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Bài 81: Ý nghĩa biểu tượng "trở về" cho Mùa Chay Thánh (6) - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo