Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ làm phép Dầu, cử hành lúc 8:30 ngày 14-4-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ làm phép Dầu, cử hành lúc 8:30 ngày 14-4-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo