Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung 27/04: Mẹ chồng - nàng dâu


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung 27/04: "Mẹ chồng - nàng dâu"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo