Chúa nhận chén đắng đầy tủi nhục để ban sự sống cho chúng ta | Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh | Cha Phạm Quang Hồng


Chúa nhận chén đắng đầy tủi nhục để ban sự sống cho chúng ta | Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh | Cha Phạm Quang Hồng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo