Giảng Lễ tĩnh tâm Mùa Chay ngày thứ II: "Đón nhận Thập Giá". | Lm. Anphongso Trần Ngọc Hướng DCCT


Giảng Lễ tĩnh tâm Mùa Chay ngày thứ II: "Đón nhận Thập Giá". | Lm. Anphongso Trần Ngọc Hướng DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo