Ngày 17/04/2022, Chúa Nhật Phục Sinh, Thánh Lễ Ban Ngày Tại Vatican do ĐTC Phanxicô chủ sự


Ngày 17/04/2022, Chúa Nhật Phục Sinh, Thánh Lễ Ban Ngày Tại Vatican do ĐTC Phanxicô chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo