🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA | NGÀY 15-4-2022 | TTMV TGPSG


Thánh lễ trực tuyến ngày 15-4-2022 vào lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: thứ Sáu tuần thánh - tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa, do Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo