🔴Thánh Lễ Trực tuyến hôm nay | 17:30 | THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH | NGÀY 21-4-2022 | TTMV TGPSG


Thánh lễ trực tuyến ngày 21-4-2022 vào lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh, do Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo