🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh - Lòng Thương Xót Chúa | 05h00 ngày 24.04.2022| Gp. Nha Trang


🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh - Lòng Thương Xót Chúa | 05h00 ngày 24.04.2022| Gp. Nha Trang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo