✝ Trực tiếp: Thánh lễ LCTX lúc 15h00 ngày 07.04.2022 tại nhà thờ Chí Hòa


✝ Trực tiếp: Thánh lễ LCTX lúc 15h00 ngày 07.04.2022 tại nhà thờ Chí Hòa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo