Trực tiếp: THÁNH LỄ PHỤC SINH | ĐGM Gioan chủ sự lúc 6h00'Sáng 17/04 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


Trực tiếp: THÁNH LỄ PHỤC SINH | ĐGM Gioan chủ sự lúc 6h00'Sáng 17/04 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo