🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh | 05h00 ngày 30.04.2022 | Gp. Nha Trang


🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh | 05h00 ngày 30.04.2022 | Gp. Nha Trang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo