🔴Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó Tế Phát Diệm || 8:30 thứ Năm 07.04.2022


🔴Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó Tế Phát Diệm || 8:30 thứ Năm 07.04.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo