🔴Trực tiếp: Thánh lễ Truyền Dầu do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự || 8:30 thứ Hai 11.04.2022


🔴Trực tiếp: Thánh lễ Truyền Dầu do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự || 8:30 thứ Hai 11.04.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo