Trực tiếp: Thánh lễ Truyền Dầu lúc 09g30, Sáng Thứ Tư, 13/04/2022 | Gp. Đà Lạt


Trực tiếp: Thánh lễ Truyền Dầu lúc 09g30, Sáng Thứ Tư, 13/04/2022 | Gp. Đà Lạt

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo