🔴 TRỰC TUYẾN | 17:00 | THÁNH LỄ CHÚA NHẬT MỪNG CHÚA PHỤC SINH | NGÀY 17-4-2022 | TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG


🔴 TRỰC TUYẾN | 17:00 | THÁNH LỄ CHÚA NHẬT MỪNG CHÚA PHỤC SINH | NGÀY 17-4-2022 |  TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo