[Trực tuyến] Lễ vọng Chúa nhật II Phục sinh và Chào đón phái đoàn Tòa Thánh - 18h00, ngày 23/4/2022


[Trực tuyến] Lễ vọng Chúa nhật II Phục sinh và Chào đón phái đoàn Tòa Thánh - 18h00, ngày 23/4/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo