Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hưng giáo hạt Hóc Môn


Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hưng giáo hạt Hóc Môn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo