Bài giảng lễ Chúa Nhât VII PS - Chúa Thăng Thiên, cử hành tại nhà nguyện Đắc Lộ Dòng Tên, quận 3, TGP. Sài Gòn


Bài giảng lễ Chúa Nhât VII PS - Chúa Thăng Thiên, cử hành tại nhà nguyện Đắc Lộ Dòng Tên, quận 3, TGP. Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo