Bài số 08 : "PHỤNG VỤ ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG (TỪ THẾ KỶ V ĐẾN THẾ KỶ VIII – CÁC GIA ĐÌNH PHỤNG VỤ)" | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 08 : "PHỤNG VỤ ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG (TỪ THẾ KỶ V ĐẾN THẾ KỶ VIII – CÁC GIA ĐÌNH PHỤNG VỤ)" | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo