Bài số 16:"Dấu Chỉ Khả Giác Trong Phụng Vụ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 16:"Dấu Chỉ Khả Giác Trong Phụng Vụ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Mốc thời gian (Timestamp) bài học phụng vụ và Kinh Thánh số 16: 00:00 Lời chào và Thánh hóa đầu giờ. 01:00 Dấu chỉ khả giác là gì? 11:40 Ý nghĩa dấu chỉ khả giác. 27:11 Các loại dấu chỉ khả giác. 40:00 Tóm kết 43:00 Tạ ơn và kết thúc

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo