Bài số 21: "Ý Nghĩa Dây Pallium Trao Cho Đức Tổng Giám Mục" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 21: "Ý Nghĩa Dây Pallium Trao Cho Đức Tổng Giám Mục" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Mốc Thời Gian (Timestamp): 00:00 Lời mở đầu và thánh hóa đầu giờ 01:25 Thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. 03:03 Dây Pallium là gì? 05:05 Dây Pallium mang ý nghĩa gì? 11:28 Đức Giáo Hoàng trao dây Pallium cho các Tổng Giám Mục 21:55 Tổng Giám Mục đeo dây Pallium khi nào ? 33:06 Tóm kết và Tạ ơn. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo