Bài số 22: "TẠI SAO GỌI LÀ “THỨ TƯ LỄ TRO”" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 22: "TẠI SAO GỌI LÀ “THỨ TƯ LỄ TRO”" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo